Pàgines

divendres, 24 d’abril de 2020

CONTINGUTS

Hola famílies!

Sabem que alguns pares i mares esteu preocupats perquè els vostres fills i filles aquest any no puguin arribar a assolir tots els continguts del curs escolar.

En primer lloc, us volem tranquil·litzar, aquesta és una situació excepcional per a tot el sistema educatiu, i en especial per a l'etapa d'Educació Infantil, ja que és molt més difícil poder fer classes virtuals, o treballs online. Evidentment els conceptes són importants, però molt més important són els valors o moltes altres coses que es poden aprendre a casa.

En aquest post us volem orientar sobre els coneixements que els infants haurien d'assolir en finalitzar cadascuna de les etapes, però no perquè nosaltres considerem imprescindible que tot això es treballi a través de fitxes, sinó per tot el contrari, per recordar-vos que com afirma la neurociència, sense joc i emoció no hi ha aprenentatge. Per tant, els infants aprenen molt més a través del joc i d'activitats motivadores i significatives. També, us volem demanar, si us plau, que intenteu respectar el ritme de cada etapa, i sobretot el nivell maduratiu de cadascun dels vostres fills i filles.CONTINGUTS A ASSOLIR EN FINALITZAR CADASCUNA DE LES ETAPES


ETAPA 3 ANYS:


 • Autonomia i hàbits: Vestir-se i desvestir-se sol. Endreçar les seves joguines . Recollir la roba bruta, ajudar en les tasques familiars...

 • Expressió i comunicació: Expressar-se amb claredat. Saber escoltar. Comprendre ordres senzilles. Memoritzar petits poemes, dites i cançons.

 • Lectoescriptura: Reconèixer les lletres de l'alfabet. Saber-les buscar en un conte. Saber escriure el seu nom. Reconèixer el seu nom i els dels seus companys. Copiar paraules amb lletra de pal. Classificar paraules segons la grafia de la vocal que pertoqui.

 • Llenguatge matemàtic: Fer sèries de 2-3 elements. Reconèixer les grafies de l'1 al 3. Relacionar la grafia del nombre i el seu concepte. Comptar oralment fins el 20. Reconèixer les figures geomètriques. Fer càlcul mental amb nombres petits.

 • Llenguatge emocional: Començar a reconèixer les seves emocions i les dels seus companys.


ETAPA 4 ANYS:


 • Autonomia i hàbits: Vestir-se sol, recollir les joguines després de jugar, posar o parar taula, autonomia de treball...

 • Expressió i comunicació: Expressar-se correctament en català. Escoltar, comprendre i memoritzar cançons, dites, contes, poemes, etc.

 • Lectoescriptura: Llegir i escriure petites paraules. Reconeixement del seu nom i el del seus companys. Copiar paraules i petites frases. Iniciar-se en l'ortografia natural (escriure paraules tal com sonen). Escriure en lletra de pal. Començar a reconèixer i escriure les vocals en lletra lligada.

 • Llenguatge matemàtic: Reconèixer les grafies del 0 al 7. Relacionar la grafia i la quantitat dels nombres del 0 al 7. Iniciar-se en la suma i la resta de manera gràfica (jugant amb objectes, a través de dibuixos...). Reconèixer i representar les principals figures geomètriques. Identificar les principals nocions temporals, d'espai i de mesura. Fer seriacions de 3-4 elements amb dues variables. Fer càlcul mental. 

 • Llenguatge emocional: Reconeixement de les pròpies emocions (alegria, tristesa, por, sorpresa i ràbia) i les dels altres.


ETAPA 5 ANYS: 


 • Autonomia i hàbits: Adquireix hàbits d’autonomia i higiene propis de l’edat, es mostra responsable en les tasques,  comparteix les joguines i els materials, té una bona relació amb els companys i cohesió de grup.

 • Expressió i comunicació: Memoritza diàlegs, cançons, poemes i representa històries, comprèn els missatges orals i escrits. Expressar-se de forma clara i entenedora.

 • Lectoescriptura: Identifica i escriu les grafies amb lletra de pal i lligada, progressa en la lectura i en l’escriptura de frases a un ritme adequat a la seva edat, reconeix i escriu del propi nom, nom dels companys, dies de la setmana i mesos de l’any i s’inicia en l’escriptura de frases curtes.

 • Llenguatge matemàtic: Reconeix els nombres del 0 al 10, associa els nombres amb la seva quantitat, s’inicia en el càlcul escrit i mental resolent problemes senzills, usar el raonament lògic a través de sèries de diferents elements i atributs. Conèixer les nocions temporals, espacials i de mesura. Resoldre sumes i restes.

 • Llenguatge emocional: Es mostra segur de si mateix, reconeix i expressa els seus propis estats emocionals i el dels altres i s’autoregula de manera progressiva els sentiments i les emocions.Per acabar, us deixem una reflexió que ens ha semblat molt interessant.Recordeu que cada setmana anirem penjant propostes d'activitats, i que teniu a la vostra disposició els nostres correus electrònics per a qualsevol dubte.


Una abraçada!